Başkanın Mesajı | CYPOINT Bilişim Teknolojileri

Başkanın Mesajı

Başkan Sadık YAMAÇ

Sadık YAMAÇ
Yönetim Kurulu Başkanı

Bilişim Teknolojilerindeki Büyüme

Baş döndürücü bir hızla gelişen bilişim teknolojileri, Endüstri 5.0 gelişmelerinin temelini oluşturmaktadır. Teknolojik gelişimin mekanik üretimden otomasyona dönüşümü akabinde bugün, bilişim sistemlerindeki evrilmenin hızı ve vazgeçilmezliği, Dünya ticaretinin yeniden şekillenmesine yol açmıştır.

Bugün Dünyanın en büyük ilk 10 şirketi sıralamasında, 7’sini bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlerden oluşmaktadır.

2020 Yılında başlayan Corona virüs kaynaklı pandemi; iş, eğitim, ticaret, turizm ve eğlence dahil hayatımızın her alanında büyük dönüşümlere kapılar açmakta, bunun en doğal bir sonucu olarak, her alanda uzaktan çalışma ihtiyacı ve bu ihtiyacı sağlayacak yeni otomasyon sistemleri ile yazılım ve iletişim teknolojileri gündeme gelmektedir.

“Savunma Sanayii” ve “Bilişim” Teknolojileri

Her alanda teknolojik gelişmelerin öncülüğünü yapan ve dünya ölçeğinde önemli paylara sahip olan “Savunma Sanayii” ve “Bilişim Teknolojileri”; ülkelerin ticari ve ekonomik kalkınmasına yön vermekte, teknolojik alanda milli bağımsızlık için kilit rol üstlenmektedir.


“Entegre Çözümler" & "Ekosistem"

Hızla değişen ve gelişen günümüz teknolojileri, farklı disiplinlere dayalı sistemlerin bir araya getirilmesini gerektirmektedir. Bilişim dünyasında da, entegre çözümler üretmek ve geliştirmek artık vazgeçilmez bir ihtiyaç haline dönüşmüştür.

Entegre çözümler üretmek ise, verimli ve sürdürülebilir bir “Ekosistem” hedefleyen, gelişmiş ve çeşitlendirilmiş bir teknoloji ve entelektüel alt yapı ile mümkündür.

Biz Kimiz?

Kamu ve Özel Sektörün; Savunma Sanayii ve Bilişim Teknolojileri alanlarında 30 yılı aşkın tecrübeye sahip kadroları ile bir araya gelerek tecrübelerimizi ortak bir havuzda topluyoruz.

Ülkemizde yerli ve milli sistemler geliştirilmesi ve üretilmesi için büyük çabalar sarfedilmekte ve bu amaçla önemli kaynaklar tahsis edilmektedir.

Biz de Ülkemizin bağımsızlığına katkılar sağlayacak yerli ve milli çözümler sunmak üzere, bilişim teknolojilerinde güç birliği yapmaya karar verdik.

Şeffaflık ve Etik Kurallarımız

Dürüst ve ilkeli işbirliği prensibi ile hareket eden ekibimizle, Sektörün tüm paydaşları ile birlikte sürdürülebilir bir ekosistem oluşturma gayretindeyiz.